ΕΣΠΑΑΑ

Ειδήσεις

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν από την Ε.Ο.ΠΕ. οι φάκελοι με τα αυτοκόλλητα των ανανεώσεων των δελτίων αθλητών-τριων αγωνιστικής περιόδου 2017-18.

Τα σωματεία μπορούν να  παραλάβουν τις ανανεώσεις από τα γραφεία της Ένωσης από Δευτέρα - Παρασκευή και τις ώρες 08:30΄ - 15:30΄.